Ilmajoella sijaitseva Ahonkylän koulu toimii kolmessa toisiinsa liitetyssä rakennuksessa. Rakennuksista vanhin, kivikoulu, on valmistunut koulun perustamisvuonna 1930. Vuonna 1983 valmistuneessa tiilikoulussa sijaitsevat koulun liikuntasali, teknisen työn luokka sekä neuvola.

Uudisrakennus valmistui peruskorjaus- ja laajennustyön yhteydessä vuonna 2007 ja siellä sijaitsee luokkatilojen lisäksi opettajainhuone.  Uudistuneiden tilojen vihkiäisiä vietettiin 17.2.2007.  

Lukuvuonna 2017-2018 koulussamme oli 220 oppilasta ja 51 esikoululaista. Oppilasmäärä on jatkuvasti kasvamassa. Koulumme toinen laajennus valmistui 2017 ja kivikoulun remontti valmistuu vuoden 2018 aikana.