KiVa-koulu

KiVa Koulu –ohjelma on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa –lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. Sana herättää mielikuvan koulusta, jossa kaikilla on kiva olla.

KiVa koulu –ohjelman kehittämisessä on hyödynnetty kiusaamista koskevaa tutkimustietoa sekä niitä kokemuksia, joita aikaisemmista vastaavista ohjelmista on maailmalla kertynyt.

KiVa Koulu –ohjelman yleiset toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin oppilaisiin ja ovat pääasiassa kiusaamista ehkäiseviä (KiVa Koulu –oppitunnit ja materiaalin käyttö luokissa).

Kohdennetut toimenpiteet otetaan käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi ja ne kohdistetaan erityisesti kiusaamiseen osallistuneisiin ja kiusattuihin lapsiin, tavoitteena saada kiusaaminen loppumaan. Käytännössä tämä tarkoittaa jokaisen osapuolen kuulemista erikseen ja yhdessä, tiedonkulkua koteihin sekä seurantapalavereja.

KiVa Koulu –ohjelman kotisivut